0% NAVÝŠENIE ROZLOŽENÉ NA 10 SPLÁTOK

  •  platba v hotovosti od 0 %
  • splátka vo výške 10 % z ceny tovaru
  • minimálna výška úveru 40 €
  • maximálna výška úveru 3 700 €
  • RPMN: 0 %

Pri nákupe cez internet je dátum prvej splátky k 20. dňu mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom prebehlo doručení tovaru.

Hodnoty sa vzťahujú iba k čerpaniu úveru rozloženému do splátkového programu a nezohľadňujú ďalšie prípadné transakcie a poplatky splácané štandardným spôsobom podľa podmienok Vašej úverovej zmluvy.

Príklad výpočtu:
Pri výške čerpania 399,00 €, výške splátky 39,90 €, dobe trvania splátkového programu 10 mesiacov do 20. dňa v mesiaci, v ktorom je splatná posledná splátka, je ročná úroková sadzba 0,00%, RPMN 0,00%, celková čiastka splatná spotrebiteľom 399,00 €. Hodnoty sa vzťahujú iba k čerpaniu úveru rozloženému do splátkového programu a nezohľadňujú ďalšie prípadné transakcie a poplatky splácané štandardným spôsobom podľa podmienok Vašej úverovej zmluvy.
V prípade, že s nami uzavriete novú zmluvu o revolvingovom úvere, uvádzame tiež príklad podľa požiadaviek zákona pre transakcie splácané štandardným spôsobom:
Pri úverovom rámci 800 €, dobe trvania 12 mesiacov a splatnosti do 20. dňa v mesiaci, v ktorom je splatná posledná splátka, je ročná úroková sadzba 26,28 %, RPMN 33,42 %, celková suma splatná spotrebiteľom 1 854 € a mesačné splátky sú postupne uvedené za jednotlivé mesiace: 86,38 €, 84,92 €, 83,46 €, 82,00 €, 80,54 €, 79,08 €, 77,62 €, 76,16 €, 74,70 €, 73,24 €, 71,78 €, 70,32 €. Konkrétna ponuka sa môže od prezentovanej líšiť.
Ponuka platí pri splnení podmienok Home Credit Slovakia, a. s., ktorý je poskytovateľ finančných služieb.

Všeobecné podmienky
Revolvingový úver zákazníkovi umožní opakovane nakupovať bez potrebnej hotovosti.
A to pri minimálnej administratíve a s minimálnou časovou stratou.

Výhody:
– jednoduchosť a rýchlosť uzavretia Úverovej zmluvy priamo cez internet,
– ihneď po zakúpení tovaru sa klient stáva jeho majiteľom,
– zákazník si môže vybrať dĺžku splácania,
– určený pre dospelé fyzické osoby so stálym príjmom,
– pre nákup na splátky sú potrebné dva doklady totožnosti, výpis z účtu na vaše meno a niekedy aj doloženie príjmu.

Viac nájdete v podmienkach tu.