Veríme moderným zariadeniam Acer, preto garantujeme ich kvalitu trojročnou zárukou

Na moderné zariadenia Acer sa môžete spoľahnúť. Aby sme túto skutočnosť zdôraznili, rozhodli sme sa poskytnúť zákazníkom rok záruky navyše na vybrané notebooky. Oprava zadarmo v servisnom centre tak bude možno aj v treťom roku používania.
Moderné zariadenie Acer sa vyznačujú atraktívnym vzhľadom, vysokým výkonom pre hry alebo prácu a pestrú funkcionalitou - od tenkých kovových notebookov, cez konvertibilné zariadenie s dotykovým displejom až po výkonné herné stroje.

Od moderného zariadenia Acer s Windows 10 očakávajte viac.

Preskúmajte možnosti moderných zariadení a zistite, čo môžete ponúknuť zákazníkom. Vyberať je možné zo širokej ponuky v týchto modelových radoch:

- ultratenké zariadenia Swift 1, Swift 3, Swift 5 a Swift 7
- konvertibilné Spin 1, Spin 3Spin 5

Pravidlá akcie

Predajná akcia sa vzťahuje len na nasledujúce produkty Acer:

 • Všetky notebooky produktových radov Swift a Spin (nevzťahuje sa na produkty radu Pro Series s On-site zárukou).
 • Predajná akcia sa vzťahuje len na produkty, ktoré sú zakúpené ako nové a zároveň boli vyrobené po 1.1.2018.

Účastník sa do predajnej akcie zapojí tak, že:

 • v čase konania predajnej akcie si zakúpi vybraný produkt firmy Acer a zároveň
 • najneskôr do 31. decembra 2019, 24.00 hod., zaregistruje tento produkt na adrese: www.acer.cz alebo po vyzvaní pri prvom spustení systému. Pri registrácii musí účastník predajnej akcie postupovať podľa návodu uvedeného nižšie.

Do predajnej akcie nebudú zaradení účastníci, ktorí:

 • zakúpili produkt mimo dobu konania predajnej akcie
 • registrovali produkt zakúpený mimo časový rámec akcie
 • pri registrácii uviedli akékoľvek nesprávne údaje
 • nesplnili iné podmienky predajnej akcie.

Podmienky a uplatnenie predĺženej záruky:

 • Predĺžená záruka je doplnkovou službou spoločnosti Acer a oprávňuje len na bezplatnú opravu a dopravu do servisu a späť. Ostatné podmienky predĺženej záruky sa zhodujú s podmienkami Obmedzené záruky spoločnosti Acer.
 • Účastník akcie je povinný uschovať si doklad o kúpe (blok) s uvedeným sériovým číslom produktu, pre prípad uplatnenia záruky. Doklad o kúpe slúži na preukázanie dátumu nákupu konkrétneho produktu (so sériovým číslom uvedeným na doklade o kúpe). Bez predloženia dokladu o kúpe nie je možné uplatniť žiadnu záruku.
 • Ak Vám predajca oznámi kód rozšírenej záruky, ide o označenie, ktoré neslúži na aktiváciu záruky, preto ho pri registrácii nezadávajte. Tento kód použite len pre prípadnú komunikáciu so svojím predajcom.

Podpora pre účastníkov akcie:

Všetky dotazy týkajúce sa predajnej akcie je možné adresovať na telefónne číslo +421 2 3333 1027.

Postup registrácie produktu Acer

Vaše zariadenie možno registrovať pri prvej inštalácii, keď vás systém k tomu vyzve. Druhou možnosťou je registrácia produktu na www.acer.cz podľa uvedeného postupu:

1/ Na stránke www.acer.cz zvoľte Podpora/Registrovať produkt:

2/ Prihláste sa do vášho účtu:

3/ Registrujte svoj produkt: